Gestalt Oslo - GDPR Personvern

@gestaltoslo

Ditt Personvern & GDPR

Behandling av personopplysningerGestalt Oslo Kim Laurel Hough

(org.nr.912 229 483), v/Kim Laurel Hough, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

Klienter.
Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:
 • Registrere nye klienter.
 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.
 • Fakturering.
Personopplysninger som behandles og lagres er:
 • Alminnelige personopplysninger som navn, adresse og fødselsdato (ikke personnr.).
 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer.
 • Kontaktinfo på nærmeste pårørende/kontaktperson, fastlege, evt annen behandler.
NB: Navn og kontaktinformasjon til pårørende/kontaktperson oppgis kun hvis klienten ønsker det, og lagres kun for å kunne varsle pårørende ved plutselig, akutt sykdom som måtte inntreffe under en time.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:
Å overholde avtalen med klienter.
Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.
Endre sine personopplysninger.
Be om sletting av sine personopplysninger.
Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger:

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet:
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger:
Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:
 • Rapidweaver for software leverandør av hjemmeside
 • Easypractice for kunderegister, journalføring og avtale bestilling
 • Conta for klientregister og regnskap
 • Domeneshop for epost og web-hotell
 • Google Analytics for analyse av nettstedet

Bruk av informasjonskapsler

Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler (cockies) til å generere trafikk til nettsiden.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt på epost med Kim Laurel Hough på
mail@gestalt.oslo.no eller telefon +47-91646152

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Trykk OK for å godta!