«With great Awareness, comes great "Response-Ability"!»


Terapeuten, Kim - hvem er jeg?
IMG_0164

Det viktigste og beste i livet mitt er at jeg er mor til en nå voksen gutt og at jeg selv er i en kjærlig og stabil relasjon.
Min yrkeshistorie er innen internasjonal IT & forretningsdrift, salgsledelse og HR-prosjekter, men nå er det Gestaltterapi som er mitt yrkesvalg og livslange læringsprosess.
La meg forklare hvorfor det ble akkurat Gestalt.
Jeg var arbeidsnarkoman: jobben var mitt trygge sted og når livet ble vanskelig søkte jeg tilflukt i arbeidsmestring. Dette varte og bygde seg opp til jeg gikk på en ordentlig ”kræsj”. Jeg var fysisk og psykisk utmattet og trodde jeg aldri ville orke å jobbe igjen. Ubearbeidede opplevelser begynte å hjemsøke meg i drømmer og bevissthet og det ble tungt å bære. Jeg søkte etter hvert hjelp hos en psykiater, her var det mye fokus på meg: mitt liv, tidligere hendelser og fastlåste adferdsmønstre. Jeg opplevde at dette var bra for meg, jeg fikk en god forståelse av ”meg selv” og min historie. Men jeg savnet hele tiden det relasjonelle samspillet mellom klient og terapeut, den kreative dynamikken som ofte oppstår i samvær med andre, og ikke minst finne styrke til å leve i nuet!

I Gestalt er nettopp dette levende samspillet mellom klient og terapeut en av grunnpilarene, samt en varhet for det som skjer fenomenologisk, jeg ble mer og mer interessert i denne terapiformen. Fokus på her og nå, hvordan jeg påvirkes av og påvirker mine omgivelser - en ny måte å være tilstede på. I det jeg lærte mer følte jeg energien og den kreative livslyst komme tilbake. Jeg var allikevel veldig ydmyk i forhold til å gestaltterapi, dette var svært annerledes fra min erfaring i businessverden, men allikevel svært sammenfallende med min livsfilosofi.

IMG_0213
Gjennom min interesse for gestalt, fikk jeg større fokus og tanker om hva jeg er god på og hvordan jeg kunne trekke styrke fra min erfaring:
”Så, Kim, hva er du god på?” Jeg er god til å lytte, jeg er åpen, jeg er lite dømmende og ser mennesker der de er.
Jeg er fasinert av våre særegenheter, hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre.
Kort sagt forsto jeg at dette er noe jeg kan og Gestalt er en tilnærming til terapi (og livet) som jeg vet fra min egen erfaring er mektig og fungerer -
jeg har stor tro på at jeg og Gestalt kan være av stor verdi for mine klienter.

Jeg er offentlig godkjent Gestaltterapeut MNGF, utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt 4 årige høyskole, godkjent i 2017 for praksis med klienter.