«Learning is the discovery that something is possible!»


Krav til Gestaltutdanning
Norsk Gestalt Institutt Høyskole (NGI) i Oslo, kreves det treårig høyere utdanning eller tilsvarende for å bli tatt opp som student. Studiet går over 4 år, og leder til en Bachelor. I forbindelse med studiet stilles det krav om at studenten, i tillegg til offentlige studiekrav, selv har erfaring med gestaltterapi og praksisrelatert arbeide. Studenter som har blitt godkjent fra NGI, kan fra tredje året begynne med klienter i egen praksis, dette i et nært samarbeide med en NGO / NGI autorisert veileder.

NGI tilfredsstiller kravene til faglig innhold fra de to europeiske fagorganisasjonene, European Association of Psychoterapy (EAP) og European Association of Gestalt Therapy (EAGT)


Etiske retningslinjer
Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) og følger deres etiske retningslinjer. Dette innbefatter også at jeg har taushetsplikt.


Pasted Graphic
Pasted Graphic 3