“ I am not what happened to me, I am what I choose to become ”

Høst

Noen ganger kan livet virke litt oppskrytt og hverdagen oppleves tung. Vi kan være preget av tidligere opplevelser, fastlåste mønster, være i krevende relasjoner eller ha et ønske om oppnå bedre livskvalitet. Er det slik for deg, kan det være godt å dele tanker, følelser og erfaringer med en terapeut.
Hos meg trenger du ingen agenda eller tema, det som skal frem, vil ofte bli tydelig når tiden er rett og trygge omgivelser er tilstede - nye valg og muligheter vil da tre fram.