“ I am not what happened to me, I am what I choose to become ”

Fortid - Her & Nå - Fremtid

Verdien av akkurat nå - det eneste vi kan eie er øyeblikket!
Det er nå vi kan bearbeide situasjonen, vi kan ikke gå tilbake i tid (ei heller frem). Mønstre og atferd som var helt nødvendig for å fungere eller overleve tidligere i livet ble til. I dag, er situasjonen endret, vi har erfart mer, vi er rustet til å håndtere livet på en annen måte - så, er gamle mønstre lenger hensiktmessige, tør vi bryte dem for så å bli oppmerksom på nye og spennende valg?

Pasted Graphic