“ I am not what happened to me, I am what I choose to become ”

Universitetsgt 20 - Flytter inn!

Så spennende dette er, utvide praksisen og starte sammen med en annen svært erfaren gestaltterapeut i U20…
Jeg har en god følelse, første gang jeg var i lokalet kjente jeg på ro, spenning, forventninger og glede, det ble som å ta et nytt steg opp trappen, trappen til noe jeg ikke helt vet hva er - og det er greit, jeg trenger ikke vite alt, selv om jeg helst vil vite:)! Så lenge det er bevegelse er jeg glad, har tro på at sirkulasjon og bevegelse, eller endring ofte fører noe livskraftig ved seg… anyways - tiden vil vise!

Høst

Noen ganger kan livet virke litt oppskrytt og hverdagen oppleves tung. Vi kan være preget av tidligere opplevelser, fastlåste mønster, være i krevende relasjoner eller ha et ønske om oppnå bedre livskvalitet. Er det slik for deg, kan det være godt å dele tanker, følelser og erfaringer med en terapeut.
Hos meg trenger du ingen agenda eller tema, det som skal frem, vil ofte bli tydelig når tiden er rett og trygge omgivelser er tilstede - nye valg og muligheter vil da tre fram.

Fortid - Her & Nå - Fremtid

Verdien av akkurat nå - det eneste vi kan eie er øyeblikket!
Det er nå vi kan bearbeide situasjonen, vi kan ikke gå tilbake i tid (ei heller frem). Mønstre og atferd som var helt nødvendig for å fungere eller overleve tidligere i livet ble til. I dag, er situasjonen endret, vi har erfart mer, vi er rustet til å håndtere livet på en annen måte - så, er gamle mønstre lenger hensiktmessige, tør vi bryte dem for så å bli oppmerksom på nye og spennende valg?

Pasted Graphic